Helen och Christian Helen 1
Helen 2
Christian
Christian igen
Christian en gång till
Christian leker linslus
Christian leker anakronostisk
Christian tycker det var kul och fortsätter
Christian kan inte sluta
Christian kommer kanske på bättre tankar?
Helen och Christian 1
Helen och Christian 2
Elin och Daniel Elin
Elin (samma bild, annan scanning)
Elin igen
Elin igen (samma kommentar som ovan)
Daniel
Daniel igen
Elin och Daniel 1
Elin och Daniel 2
Elin och Daniel 3
Kristina och Micke L Kristina 1
Kristina 2
Micke L 1
Micke L 2
Kristina och Micke L 1
Kristina och Micke L 2
Katarina och Micke G Katarina 1
Katarina 2
Micke G 1
Micke G 2
Micke G och Katarina 1
Micke G och Katarina 2